10 Inspirational Quotes And How To Say Them In Thai

27 May 2021
×

Error message

Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 48 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Everyone loves a good quote.  Maybe you can even make some new friends by talking to the local Koh Phangan people and you can start the conversation by telling them a nice inspirational quote...in Thai!

Here are a few for you to try out:

 

English: There are no short-cuts to any place worth going.

Phonetic: thîi thîi khuuan khâa gàae gaan bpai nán mâi mii thaang lát

Thai: ที่ที่ควรค่าแก่การไปนั้นไม่มีทางลัด

 

English: You miss 100% of the shots you don't take.

Phonetic: hàak mâi laawng ying gâw thâo gàp phlâat bpâo ráauy bpooe-sen

Thai: หากไม่ลองยิง ก็เท่ากับพลาดเป้า 100%

English: The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Phonetic: thîi an-dtà-raai thîi sùt sǎm-ràp rao sùuan mâak mâi châi bpâo-mǎai thîi sǔung gooen bpai jon ûueam mâi thǔeng dtàae bpen bpâo-mǎai thîi dtàm gooen bpai láaeo rao ûueam thǔeng dtàang-hàak

Thai: ที่อันตรายที่สุดสำหรับเราส่วนมากไม่ใช่เป้าหมายที่สูงเกินไปจนเอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเป้าหมายที่ต่ำเกินไปแล้วเราเอื้อมถึงต่างหาก

 

English: The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.

Phonetic: wee-laa thîi màw thîi sùt thîi jà bplùuk dtôn-mái sàk dtôn khuue mûuea yîi-sìp bpii gàawn láe wee-laa thîi màw raawng long maa gâw khuue dtaawn níi

Thai: เวลาที่เหมาะที่สุดที่จะปลูกต้นไม้สักต้นคือเมื่อ 20 ปีก่อน และเวลาที่เหมาะรองลงมาก็คือตอนนี้

 

English: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

Phonetic: mâi mii thaang jà khâam má-hǎa-sà-mùt dâi hàak yang mâi glâa phaaw jà àawk bpai glai jon mâi hěn fàng

Thai: ไม่มีทางจะข้ามมหาสมุทรได้ หากยังไม่กล้าพอจะออกไปไกลจนไม่เห็นฝั่ง

English: Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Phonetic: sìng dai thîi jai má-nút sǎa-mâat khít láe chûuea dâi gâw yâawm tham hâi bpen jing dâi chên gan

Thai: สิ่งใดที่ใจมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ ก็ย่อมทำให้เป็นจริงได้เช่นกัน

 

English: Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.

Phonetic: khwaam-sùk mâi châi khǎawng sǎm-rèt rûup dtàae maa jàak gaan grà-tham khǎawng rao eeng

Thai: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูป แต่มาจากการกระทำของเราเอง

English: Be the change you want to see in the world.

Phonetic: jong long muue sâang khwaam bplìian-bplaaeng yàang thîi khun yàak hěn bon lôok

Thai: จงลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณอยากเห็นบนโลก

 

English: It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Phonetic: dooen cháa khâae nǎi mâi bpen rai dtràap dai thîi mâi yùt dooen

Thai: เดินช้าแค่ไหนไม่เป็นไร ตราบใดที่ไม่หยุดเดิน

English: Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

Phonetic: jam wái sà-mǒoe wâa khwaam dtâng-jai yàak bprà-sòp khwaam sǎm-rèt khǎawng dtuua rao eeng sǎm-khan gwàa khwaam dtâng-jai khǎawng khrai ùuen tháng mòt

Thai: จำไว้เสมอว่าความตั้งใจอยากประสบความสำเร็จของตัวเราเอง สำคัญกว่าความตั้งใจของใครอื่นทั้งหมด

 

Recommended tours on Koh Phangan

Real Estate Board

Category: Land for sale
Type: NorSor3
Size: 23 Rai
Cost: 4M THB per Rai.
Category: Resort for lease
Type: RentLongTerm
Size: 40 Bungalows
Cost: 5,000,000 Baht per year
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: Five Rai
Cost: 11 M per Rai
Category: Villa for sale
Type: Chanote
Size: Land area approximately 400 sqm
Cost: Starting price 11.9M THB , 14.9M THB - sea view
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: Plot 1 - 4 Rai. 6,400 sqm., Plot 2 - 4 Rai. 6,400 sqm.
Cost: Price per Rai - 16,000,000 THB
Category: Villa for sale
Type: Chanote
Size: Plot sizes: 480 sqm, Villa size: 200 sqm including porches (70 sqm), A private pool - 30 sqm.
Cost: 20,000,000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: 0.74 Rai / 1,184 sqm
Cost: 2960000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: Different slots in various sizes. Price is per Rai.
Cost: 4500000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: 0.75 Rai / 1,200 sqm
Cost: 3000000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: 0.78 Rai / 1,252 sqm
Cost: 3130000 THB
Category: Land for sale
Type: NorSor3Gor
Size: 1 Rai : 1600m2
Cost: 4000000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: 1.25 Rai. 2,000 sqm
Cost: 11250000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size:  0.75 Rai: 1200m2​
Cost: 5250000 THB
Category: Land for sale
Type: Chanote
Size: 7 Rai
Cost: 25 M Baht per Rai (negotiable)