Psyday 29th September '23

30 Sep 02:00

Chill Up

👉 𝐏𝐒𝐘𝐃𝐀𝐘𝐒 - ꜰʀᴇᴇ ᴘᴀʀᴛɪᴇꜱ ꜰᴏʀ ꜰʀᴇᴇ ꜱᴘɪʀɪᴛᴇᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ‼
📍 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 at 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐋 𝐔𝐏 - Koh Phangan 🌴

📌 𝐏𝐬𝐲𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟗ᵗʰ 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 🎶

▶ L̳i̳n̳e̳-̳u̳p̳:
🎧 21:00 - 𝔸𝕃ℙℍ𝔸𝕋ℝ𝔸ℕℂ𝔼 🇫🇷
(𝙸𝚘𝚗𝚘 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌)
🎧 23:00 - 𝕊𝕆𝕂ℝ𝔸𝕋𝔼𝕊 🇨🇭
(𝙽𝚞𝚝𝚎𝚔 𝚁𝚎𝚌𝚘𝚛𝚍𝚜)
🎧 00:30 - 𝕁𝕠 𝕄𝕆𝕆ℕ𝕋ℝ𝕀𝔹𝔼 🇲🇹
(𝚉𝚎𝚛𝚘𝟷 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌)

✅ 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐘 𝐀𝐋𝐋 𝐍𝐈𝐓𝐄 ✅
😎 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐋ᴏᴜᴛᴢᴏɴᴇ𝐔𝐏ꜱᴛᴀɪʀꜱ 🥱
👩‍🍳 Food & Snacks Available 😋

https://www.facebook.com/events/1012716416612305/